ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ - ΠΡΟΦΙΛ

Η My Company Finance, με περισσότερα από 12 χρόνια εμπειρίας, είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, με δραστηριότητα πάνω στα επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, στις συστάσεις εταιρειών στο εξωτερικό και στην εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών και marketing plan. Στο σύνολό της η εταιρεία My Company Finance, ως εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων έχει 3.500 ενεργούς πελάτες από την Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες.

Η My Company Finance, καταξιωμένη εταιρεία στον τομέα του συμβούλου επιχειρήσεων, καλύπτει το σύνολο των αναγκών και των απαιτήσεων σε επίπεδο παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, ανάπτυξη, οργάνωση (Business & Management Consulting) αλλά και σε όσες θέλουν να καταρτίσουν ένα σοβαρό και αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο και να συστήσουν – ιδρύσουν μια εταιρεία στο εξωτερικό ( Κύπρο , Βουλγαρία , Αγγλία κλπ ) . Η εταιρεία, διαθέτει πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση πάνω στις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει. Το προσωπικό της, είναι άρτια εξειδικευμένο με μεγάλη επιστημονική κατάρτιση ενώ προσφέρει αποτελεσματικότητα και ποιοτικά αποτελέσματα στους πελάτες.

Αξιοποιώντας την καθημερινή τριβή στο επιχειρείν, τις γνώσεις, την εμπειρία των συνεργατών μας, τα ιδανικά αλλά και την αξιοπρέπεια που δίνουμε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε υποψήφιου πελάτη – συνεργάτη μας, η My Company Finance, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα ισχυρό όνομα και σχέση εμπιστοσύνης με πληθώρα εταιρειών.

Η ανάπτυξη σε γερές βάσεις με προγραμματισμό και όραμα αποτελεί για εμάς την επιτυχία για την επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών μας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανάπτυξη τους και την ορθή συμβουλευτική υποστήριξη.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ISO 9001

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001, εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα και την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών μας