mycompanyfinance_logo

european-union ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ)

Η Α.Ε (Ανώνυμη Εταιρεία – SA) αποτελεί την πιο παλιά νομική μορφή για την ίδρυση της εταιρείας σας στην Ελλάδα. Η σύσταση εταιρείας με το νομικό πρόσωπο της ΑΕ, κυρίως επιλέγεται για μεγάλες εταιρείες σε τζίρο και κερδοφορία αλλά και εταιρείες που επιζητούν μια παγκόσμια αναγνώριση του νομικού του σχήματος.

Η My Company Finance, με το άρτια οργανωμένο και έμπειρο προσωπικό τόσο σε νομικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο, σας παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση εταιρείας Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση σας.

16 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεται για το νομικό πρόσωπο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):

 1. Η έναρξη της εταιρείας γίνεται σε διάστημα έως 30 ημερών στο ΓΕΜΗ, υπηρεσία μιας στάσης
 2. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι 24.000 ευρώ
 3. Υποχρέωση ασφάλειας στον ΕΦΚΑ, όσοι είναι μέτοχοι άνω του 3% της εταιρείας
 4. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνη έχει το νομικό πρόσωπο, περιουσιακά στοιχεία εταιρείας και όχι οι εταίροι. Επίσης ευθύνη έχει και ο διαχειριστής έως του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου.
 5. Έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία αναφέρεται στο καταστατικό της
 6. Πρέπει να υπάρχει καταστατικό το οποίο συντάσσεται ως συμβολαιογραφικό έγγραφο και προβλέπει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας, τον ορισμό του διαχειριστή και την άσκηση της διοίκησης της εταιρείας αλλά και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας καθώς και την διάρκεια ζωής της (Η νομική μας υπηρεσία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όλη διαδικασία σύνταξης του καταστατικού το οποίο προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα)
 7. Η ΑΕ διαθέτει Γ’ κατηγορίας βιβλία
 8. Μπορεί να οριστεί επιχειρηματική αμοιβή διοίκησης στον διαχειριστή της εταιρείας το οποίο μπορεί να περάσει ως έξοδο για την εταιρεία.
 9. Μέτοχος σε μια ΑΕ μπορεί να είναι και ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μπορεί να είναι και αλλοδαπό). Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί ΑΕ με ένα μόνο μέτοχο
 10. Πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη έδρα για την εταιρεία
 11. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται με 28% και η διανομή των κερδών, μέρισμα, στους μετόχους με 10%. Επίσης έχει, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα, προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά στο 100%.
 12. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ ( Ανώνυμη Εταιρεία) διαιρείται σε μετοχές – τίτλοι
 13. Η ΕΠΕ ως νομικό πρόσωπο έχει 2 όργανα για την διοίκηση και την λειτουργία της. Την γενική συνέλευση των εταίρων και του Διαχειριστή της εταιρείας
 14. Ως διαχειριστής εταιρείας μπορεί να οριστεί και φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέτοχος στην εταιρεία.
 15. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία (50% και μια μετοχή)
 16. Έχει τέλος επιτηδεύματος 1.000 ευρώ ανά έτος.

Η My Company Finance, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έναρξης και ίδρυσης της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν της όλα τα δεδομένα ανά περίπτωση για τον εκάστοτε πελάτη και θέτοντας ένα σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα δικά του δεδομένα και ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται, μετά την ανάθεση των εργασιών για την έναρξη εταιρείας ΑΕ, με σκοπό να γίνει σωστά η σύσταση της εταιρείας, είναι να μας αφιερώσετε 2 ώρες για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας για την δημιουργία του καταστατικού ( αυτό συνίσταται σε περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερη παράμετροι ) και να εξουσιοδοτήσετε την My Company Finance για όλες τις διαδικασίες. Στο τέλος όλης της διαδικασίας λαμβάνεται ολοκληρωμένο το αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για να έχετε όλα τα δεδομένα συγκεντρωμένα καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας σας.

Στην συνέχεια η My Company Finance, εφόσον το επιλέξετε, μπορεί να αναλάβει την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σας καθώς και την συμβουλευτική καθοδήγηση της. Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας στην λογιστική υποστήριξη μπορείτε να βρείτε στο link ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την My Company Finance Και να ζητήστε ραντεβού για να δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τις απορίες που έχετε.


Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.


Skip to content