mycompanyfinance_logo

european-union ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • /
 • ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ)

Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) αποτελεί νομικό πρόσωπο στο οποίο ο πραγματικός της χαρακτηρισμός και οι σκοποί της, όπως θα ορίζονται από το καταστατικό, να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός μη κερδοσκοπικός επαφύεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, όσα έσοδα έχει από εγγραφές μελών ή δωρεές, θα πρέπει να είναι με στόχο την ανάπτυξη των σκοπών του καταστατικού. Αν η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) έχει έσοδα από διαφορετικές δραστηριότητες τότε πρέπει να φορολογηθεί και να εγγραφεί στο ΦΠΑ.

Η My Company Finance, με το άρτια οργανωμένο και έμπειρο προσωπικό τόσο σε νομικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο, σας παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας – ΕΕ με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρησή σας.

8 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεται για την Ατομική επιχείρηση:

 1. Η έναρξη της εταιρείας γίνεται σε διάστημα έως 7 ημερών
 2. Μπορεί να λάβει απαλλακτικό από την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λόγω του μη κερδοσκοπικού της χαρακτήρα. Αν έχει οικονομική δραστηριότητα πέραν του σκοπού της, τότε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
 3. Απαιτείται συγκεκριμένο καταστατικό για την έναρξη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι σκοποί και οι δράσεις, η διάρκεια ζωής, η έδρα καθώς και τα ιδρυτικά μέλη (Η νομική μας υπηρεσία αναλαμβάνει την σύνταξη του καταστατικού, σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα)
 4. Η Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ) διαθέτει Β’ κατηγορίας βιβλία έως τον ετήσιο τζίρο του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Μόλις το υπερβεί τότε αυτόματα εγγράφεται στα Γ’ κατηγορίας βιβλία
 5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και το ΓΕΜΗ θα κρίνει αν το νομικό πρόσωπο είναι Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού.
 6. Πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη έδρα για την εταιρεία είτε έχοντας μισθωτήριο είτε έχοντας παραχωρητήριο από τον χώρο που διαμένετε είτε με τον τίτλο ιδιοκτησίας αν το ακίνητο είναι στην κατοχή σας.
 7. Οι δωρεές και οι εισφορές από εγγραφές δεν φορολογούνται. Λοιπά έσοδα, τα οποία έχουν προέλθει από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με 29% εταιρικό φόρο, 100% προκαταβολή φόρου καθώς επιβάλλεται και ΦΠΑ.
 8. Το τέλος επιτηδεύματος ετησίως είναι στα 500 ευρώ.

Η My Company Finance, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έναρξης και ίδρυσης της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν της όλα τα δεδομένα ανά περίπτωση για τον εκάστοτε πελάτη και θέτοντας ένα σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα δικά του δεδομένα και ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται, μετά την ανάθεση των εργασιών για την έναρξη Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), με σκοπό να γίνει σωστά η σύσταση της εταιρείας, είναι να μας αφιερώσετε 2 ώρες για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας για την δημιουργία του καταστατικού ( αυτό συνίσταται σε περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερη παράμετροι ) και να εξουσιοδοτήσετε την My Company Finance για όλες τις διαδικασίες. Στο τέλος όλης της διαδικασίας λαμβάνεται ολοκληρωμένο το αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για να έχετε όλα τα δεδομένα συγκεντρωμένα καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας σας.

Στην συνέχεια η My Company Finance, εφόσον το επιλέξετε, μπορεί να αναλάβει την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σας καθώς και την συμβουλευτική καθοδήγηση της. Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας στην λογιστική υποστήριξη μπορείτε να βρείτε στο link ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την My Company Finance Και να ζητήστε ραντεβού για να δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τις απορίες που έχετε.


Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.


Skip to content