01
Φεβ

Η χώρα που κυρίως επιλέγουν οι Έλληνες επιχειρηματίες για να μετεγκατασταθούν είναι η Κύπρος

Η χώρα που κυρίως επιλέγουν οι Έλληνες επιχειρηματίες για να μετεγκατασταθούν είναι η Κύπρος

Τάσεις φυγής έχουν δημιουργηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, λόγω της αβεβαιότητας που βιώνουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και βρίσκονται σε δυσμενή θέση, την ώρα που η Ελλάδα δίνει τον αγώνα της για να γλυτώσει από την οικονομική κατάρρευση γι αυτό και τα φορολογικά κίνητρα για Κύπρο είναι πολλά.

Η χώρα που κυρίως επιλέγουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι εταιρείες για να μετεγκατασταθούν είναι η Κύπρος, γιατί είναι μία από τις ευκολότερες χώρες της Ευρώπης για την ίδρυση μιας επιχείρησης καθώς επίσης και λόγω της κοινής γλώσσας και κουλτούρας. Ακόμη και αν δεν είναι ο τόπος όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, μία Κυπριακή εταιρεία πρέπει να έχει έδρα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία , κάθε εταιρεία πρέπει να έχει έναν γραμματέα της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό καθεστώς φορολόγησης και φορολογικούς νόμους που επιτρέπουν με σωστό προγραμματισμό την αποφυγή πληρωμής μεγάλων φορολογιών, καθώς και την παροχή διακριτικότητας και απόρρητου στις εταιρείες. Η Κύπρος έχει καθιερωθεί ως ένα διεθνούς φήμης επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική η ανάγκη διατήρησης της ανωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε μια εταιρεία. Η χρηματοπιστωτική ασφυξία που πλήττει ολοένα και περισσότερο τις Ελληνικές επιχειρήσεις τις έχει οδηγήσει σε αναζήτηση νέων αγορών πιο ελπιδοφόρων στις οποίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της εταιρείας τους και να ανταπεξέρθουν στις προσδοκίες τους.

Τα πλεονεκτήματα σύστασης μιας Κυπριακής εταιρείας είναι πολλά.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα της Κυπριακής Εταιρείας:

  • Η φορολόγηση των καθαρών κερδών της Κυπριακής εταιρείας γίνεται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12.5%
  • Διαθέτει σύγχρονο και αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα με έμπειρο και ενημερωμένο τραπεζικό προσωπικό
  • Τα τιμολόγια που εκδίδονται από μια Κυπριακή εταιρεία αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
  • Δεν φορολογείται η πώληση μετοχών και τίτλων ιδιοκτησίας
  • Η Κύπρος έχει συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας
  • Στη νομοθεσία αλλά κυρίως στο φορολογικό τομέα υπάρχει σταθερότητα, η διαδικασία σύστασης εταιρείας είναι εξαιρετικά εύκολη, απλή και γρήγορη γιατί δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα έγγραφα
  • Οι ζημιές μιας εταιρείας μπορούν να μεταφέρονται στο επόμενο έτος
  • Στην Ελλάδα, η διανομή των μερισμάτων φορολογείται με 15%, όταν η αντίστοιχη επιβάρυνση για μια Κυπριακή εταιρεία είναι στο 0%

Με την δημιουργία μιας Κυπριακής εταιρείας ή και με την μεταφορά της έδρας της επιχείρησης μπορείτε να επωφεληθείτε όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων της Κυπριακής νομοθεσίας και της ευνοϊκής φορολογίας που ισχύουν στη χώρα.