ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ίδρυση Εταιρείας στο Εξωτερικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

E-MAIL

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ