12
Ιούλ

Ενεργά Προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις και Ιδιώτες ανά περιφέρεια Ελλάδας

 

 1. Κεντρική Μακεδονία:
 • Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4412
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4300
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (παράταση και τροποποίηση): https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4303

 

 1. Δυτική Μακεδονία:
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας – Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στη Δυτ. Μακεδονία: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4465

 

 1. Ανατολική Μακεδονία:
 • Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4341

 

 1. Ήπειρος:

 

 1. Θεσσαλία:
 • Επανεπενδύω στη Θεσσαλία: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4388

 

 1. Δυτική Ελλάδα:

 

 1. Για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδα:

 

Η Ομάδα της Μy Company Finance είναι στη διάθεση σας για τον Έλεγχο Επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας. Καλέστε μας στο 2310 231557