ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • /
 • Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)

Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)

Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)

Η εταιρεία MY COMPANY FINANCE αναλαμβάνει με επαγγελματικότητα, εχεμύθεια και εμπειρία να σας ενημερώσει και να σας απαντήσει σε όλα τα θέματα και τα ερωτήματα που σας αφορούν σχετικά με την ίδρυση και την ανάπτυξη μιας εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- (ΗΑΕ).

Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνη

Οι Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης στα ΗΑΕ παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Οι δραστηριότητες περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής ενός συγκεκριμένου τύπου αδείας για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση, υπηρεσίες, εμπορικές συναλλαγές κ.λπ. και δεν μπορεί να υπάρχει μία άδεια για όλα.
 • Μια συγκεκριμένη τοποθεσία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γραφείο, πρέπει να χρησιμοποιείται.
 • Δικαίωμα σε 3ετή θεώρηση παραμονής επενδυτή και «ταυτότητα Εμιράτων» για κάθε επενδυτή (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων και των εξαρτώμενων ατόμων).
 • Πρόκειται για ιδιότητα φορολογικού κατοίκου ημεδαπής με πρόσβαση σε φορολογικές συνθήκες και έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.
 • Μπορούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές με άλλες εταιρείες ελεύθερης ζώνης εντός των ελεύθερων ζωνών τους ή με εταιρείες σε άλλες ελεύθερες ζώνες των ΗΑΕ, καθώς και διεθνώς.
 • Η άδεια εκδίδεται σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Αρχή Ελεύθερης Ζώνης της επιλογής σας και αυτό δίνει το δικαίωμα εμπορικών συναλλαγών με
 • Εταιρείες Ελεύθερης Ζώνης σε όλα τα Εμιράτα. Επιπλέον, υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες της εν λόγω εταιρείας ΕΖ μπορούν να συσταθούν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ελεύθερης ζώνης, εφόσον η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη σε περισσότερες από μία ελεύθερες ζώνες.
 • Αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές εκτός των ελεύθερων ζωνών, εντός των ΗΑΕ. Αν υπηρεσίες αγοράζονται ή πωλούνται εκτός των ΗΑΕ, η Εταιρεία Ελεύθερης Ζώνης είναι κατάλληλη για δραστηριότητα αυτού του είδους.

Εργασίες πους πρέπει να ολοκληρωθούν για τις εταιρείες ελεύθερης ζώνης:
1. Κράτηση Εμπορικής Επωνυμίας
2. Αρχική Έγκριση
3. Έγκριση Επιχειρηματικού Σχεδίου
4. Απόφαση & Πιστοποίηση
5. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό
6. Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης
7. Υποβολή & Λήψη Αδείας
8. Θεώρηση Παραμονής και έκδοση ΔΤ των Εμιράτων

Προϋποθέσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί απαιτούν μια επίσκεψη αυτοπροσώπως στα ΗΑΕ για συνέντευξη στην τράπεζα και υποβολή της.


Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα-άρθρα για ενημέρωσή τους.