01
Ιούλ

Οι εταιρείες που συστήνονται στην Κύπρο αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι εταιρείες που συστήνονται στην Κύπρο αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά διαστήματα είναι κάποιοι που σκόπιμα κατηγοριοποιούν εσφαλμένα τις Κυπριακές εταιρείες σαν offshore εταιρείες. Οι εταιρείες, που κάνουν σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, συμμετέχουν ισότιμα και με κανόνες διαφάνειας στο παγκόσμιο εμπόριο και στην επιχειρηματική ανάπτυξη και αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει συνάψει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.

Πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες και σε πολλές ειδικότητες όπως η εκπαίδευση, η ναυτιλία, ο τουρισμός και τα τραπεζικά προσφέρονται στην Κύπρο. Οι Κυπριακές εταιρείες έχουν καθιερωθεί ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για σωστό επιχειρηματικό και φορολογικό σχεδιασμό για διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες του επιχειρηματία.

Η διέξοδος που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, έχει κάνει το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών για την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας να είναι πολύ μεγάλο, καθώς υπάρχει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων από την σύσταση μιας τέτοιας εταιρείας.

Μερικά από αυτά είναι η φορολόγηση της εταιρείας στην Κύπρο η οποία είναι 12,5% στα καθαρά κέρδη της ανεξάρτητα από το ύψος τους. Οι ιδιαίτερα χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές που ανέρχονται μόλις σε 7,8% για τους εργαζόμενους, το ότι δεν γίνεται παρακράτηση φόρων επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, η διαδικασία εγγραφής μιας κυπριακής εταιρείας η οποία είναι εύκολη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απαιτεί μικρό κόστος.

Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας από μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης όπως είναι η Moody’s, η Standard & Poor’s, η επιχειρηματική ασφάλεια, η πλήρης ανωνυμία εάν αυτή ζητηθεί καθώς και πολλά άλλα.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ίδρυσης μιας Κυπριακής εταιρείας, καθώς και για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών είναι νόμιμη και διαφανής. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι αυτές που προβλέπονται από το Άγγλο Σαξωνικό δίκαιο αλλά και από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της.

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα σχεδόν όλες οι τράπεζες στην Κύπρο διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας του τραπεζικού λογαριασμού μέσω διαδικτύου, αλλά και με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Μετά την σταθεροποίηση της Κυπριακής οικονομίας και την ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Η σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας συχνά χρησιμοποιείται ως όχημα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από διεθνείς εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα από άλλες χώρες.

Χρησιμοποιώντας σωστές εταιρικές δομές και με καθόλα νόμιμο τρόπο Ελληνικές εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να μειώσουν τις φορολογικές τους εκροές, αξιοποιώντας το φιλικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου και τη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών.