ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • /
  • ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

Η Εσθονία τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης και έχει κάνει βασικές μεταρρυθμίσεις με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, που βοηθούν την οικονομία της. Έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή οικονομία, ελκυστική προς τους ξένους επενδυτές. Αποτελεί μια ιδιαίτερα αξιόπιστη επιλογή σύστασης εταιρείας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από το 2011 είναι μέλος της Ε.Ε. και το νόμισμά της είναι το ευρώ, καταφέρνοντας να αποτελεί μια λύση για ίδρυση εταιρείας.

Η My Company Finance έχει ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση σχετικά με την ίδρυση μιας εταιρείας στην Εσθονία, παρέχοντας τους τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, στηρίζοντας τους σε κάθε τους προσπάθεια και σε κάθε βήμα ανάπτυξης και προόδου της επιχειρηματικής τους προσπάθειας.

Η Εσθονία, είναι από τις λίγες χώρες, όπου με καινοτόμο οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της έχουν επεκταθεί πάρα πολύ. Θεωρείται η χώρα του διαδικτύου καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Στην Εσθονία, μέσω του e-residency και οι μη μόνιμοι κάτοικοι της, από κάθε σημείο της γης, μπορούν να έχουν μια ψηφιακή κάρτα, με την οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Εσθονία, γεγονός που φανερώνει την καινοτομία και τη διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Το φορολογικό καθεστώς της Εσθονίας, θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς από τη στιγμή που δε διανέμονται ως μέρισμα τα εταιρικά κέρδη, το ποσοστό φορολογίας των εταιρικών κερδών είναι μηδενικό.

Η σύγχρονη δομή, η καινοτομία, η θέση της στην Ε.Ε., σε συνδυασμό με την ανταλλαγή ιδιωτικών, κρατικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, κάνουν τις επιχειρήσεις στην Εσθονία να απολαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες έχουν εύκολη πρόσβαση και ασφάλεια.

Το άριστο επιχειρηματικό περιβάλλον και η εν γένει φιλοσοφία της χώρας για ώθηση της οικονομίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει το ρυθμό ξένων επενδύσεων και την προσέλκυσή τους.


Μάθετε περισσότερες πληροφορίες και ορίστε τώρα ραντεβού για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα-άρθρα για ενημέρωσή τους.