mycompanyfinance_logo

european-union ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ DELAWARE

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • /
 • ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ DELAWARE

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ DELAWARE

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ DELAWARE

H εταιρεία My Company Finance παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – USA, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν συμβουλευτική και λογιστική παρακολούθηση και οργάνωση της εταιρείας τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων για τη σύσταση – ίδρυση εταιρείας όπως είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τις διεθνείς δραστηριότητες, παγκόσμιο προφίλ με δυνατότητα εξωστρέφειας, χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης, εύκολη διαχείριση της εταιρείας, μειωμένο επιχειρηματικό κίνδυνο, χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο καθώς και σταθερό τραπεζικό σύστημα.

Η διαδικασία σύστασης – ίδρυσης μιας ΕΠΕ (LLC) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – USA είναι ιδανική για το σύνολο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες με παροχή υπηρεσιών, συμμετοχικές εταιρείες – εταιρείες συμμετοχών (holding companies), εισαγωγές – εξαγωγές εκτός και εντός Ε.Ε.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της εχεμύθειας, με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο Delaware.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη λογιστική σας υποστήριξη στο Delaware, ακόμα και αν έχετε κάνει σε άλλη εταιρεία την ίδρυσή της και δεν έχετε ομαλή συνεργασία για τη λογιστική σας υποστήριξη, εφόσον πρώτα ελέγξουμε εκτενώς την εταιρεία σας και δεν υπάρχουν προβλήματα με αυτήν.

Οι Αμερικάνικες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLCs) αποτελούν δημοφιλείς εταιρικές μορφές για τη διεξαγωγή διεθνών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν πολιτείες όπου ανάλογα με τα γνωρίσματα της κάθε δραστηριότητας προτιμούνται για την ίδρυση εταιρειών. H Delaware χαρακτηρίζεται ως η προτιμώμενη πολιτεία των Η.Π.Α. για την ίδρυση εταιρειών. Το νομικό πλαίσιο της πολιτείας προστατεύει τα στοιχεία και τις προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών ενώ επίσης δεν απαιτούνται τα στοιχεία των μελών και των διευθυντών μιας εταιρείας να δημοσιεύονται. Επίσης μέσω της ίδρυσης εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές: Δυνατότητα σύστασης εταιρείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2-5 εργάσιμες μέρες), από τη στιγμή που όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προσκομιστούν από τον πελάτη, διαθέτει Χαμηλό κόστος σύστασης της εταιρείας αλλά και ετήσιας συντήρησης της ενώ παράλληλα δεν απαιτείται κάποιος να είναι πολίτης ή κάτοικος της πολιτείας προκειμένου να ιδρύσει μια εταιρεία. Η όλη διαδικασία ίδρυσης γίνεται απομακρυσμένα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του μετόχου , παράλληλα μπορεί να συσταθεί ακόμα και αν δε δραστηριοποιείται επαγγελματικά εντός της πολιτείας.

Συντελεστές Εταιρικού Φόρου

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δεν υπόκεινται σε εταιρικό φόρο. Αντ’ αυτού τα μέλη της εταιρείας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. Τα μέλη της εταιρείας που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, δε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εντός της πολιτείας, ούτε έχουν κάποιο εισόδημα προερχόμενο από τις ΗΠΑ, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. Τα όποια εισοδήματα θα πρέπει να τα δηλώσουν στη φορολογική τους κατοικία και να φορολογηθούν με τους αναλογούντες φορολογικούς συντελεστές. Επιπρόσθετα δεν απαιτείται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος στις ΗΠΑ.

Γενικές Πληροφορίες

 • Είδος Εταιρείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – Limited Liability Company (LLC).
 • Αρμόδια Αρχή για την εγγραφή της Εταιρείας Secretary of State – Delaware.
 • Υπάρχουν περιορισμοί στην καταχώρηση ονόματος που ταιριάζει µε προϋπάρχουσες επωνυμίες εταιρειών ή που περιλαμβάνουν τη λέξη ‘τράπεζα’, ‘ασφάλιση’, ‘αντασφάλιση’ κ.τ.λ.
 • Εγγεγραμμένο Γραφείο Delaware Μέτοχοι.
 • Ελάχιστος Αριθμός Μετόχων: Ένας (1).
 • ∆ηµόσια Πρόσβαση στα Αρχεία: Όχι.
 • Αποκάλυψη του Πραγματικού Δικαιούχου: ∆ε γίνεται.
 • Ελάχιστος Αριθμός: Τουλάχιστον ένας (1) διευθυντής ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • ∆εν απαιτείται η υποβολή των ισολογισμών (Audited Accounts).
 • ∆εν υπάρχει περιορισμός ως προς το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Οι Αμερικανικές ΕΠΕ που τα µέλη τους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, δε δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και δεν έχουν εισόδημα που προέρχεται από τις ΗΠΑ, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση εισοδήματος εντός των ΗΠΑ.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος στο οποίο διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.


Skip to content