01
Αυγ

Η Κυπριακή εταιρεία αποτελεί Ευρωπαϊκή εταιρεία

Η Κυπριακή εταιρεία αποτελεί Ευρωπαϊκή εταιρεία

Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, με σκοπό πάντα την ικανοποίηση των αναγκών των εταιρειών τους. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο είναι:

  • η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • το ευνοϊκό φορολογικό και νομικό σύστημα το οποίο ευνοεί τις εμπορικές δραστηριότητες
  • το ιδιαίτερα αναπτυγμένο τραπεζικό σύστημα που υπάρχει στη χώρα
  • Η Κύπρος έχει συμφωνία με πάνω από 45 χώρες για την αποφυγή διπλής φορολογίας
  • Η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση (αποτελεί σταυροδρόμι Ευρώπης- Ασίας- Αφρικής)

Η Κύπρος αποτελεί μία από τις ιδανικότερες βάσεις για ίδρυση Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων μετά από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την ψήφιση της νέας φορολογικής νομοθεσίας, που είναι πλέον συμβατή με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Υπάρχουν βέβαια κάποιες συνθήκες και παράμετροι που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην καλή λειτουργία και στο οικονομικό όφελος από την δραστηριότητα μιας εταιρείας στην Κύπρο. Εδώ και πολλά χρόνια η Κύπρος αποτελεί ένα δημοφιλή προορισμό για εταιρείες από όλη την Ευρώπη, λόγω του εξαιρετικά χαμηλού φορολογικού συντελεστή, σε συνδυασμό με το μηδενικό παρακρατούμενο φόρο επί των μερισμάτων για τους αλλοδαπούς δικαιούχους. Η Κύπρος εφαρμόζει όλες της Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και δεν θεωρείται ως φορολογικός παράδεισος.

Για να ιδρύσει ένας επιχειρηματίας και να διαχειριστεί με σωστό τρόπο την εταιρεία του στην Κύπρο, θα πρέπει να έχει σαφή πληροφόρηση για τις διαδικασίες ίδρυσης και εγκατάστασης, πλήρη φορολογική ενημέρωση καθώς και σχεδιασμό των εταιρικών δράσεων που πρέπει να ακολουθήσει, από έναν αρμόδιο που θα του δείξει την πιο κατάλληλη και κερδοφόρα επιχειρηματική στρατηγική και θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της εταιρείας του.

Οι Κυπριακές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στη Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Λόγω της κοινής γλώσσας, του κλίματος και της κουλτούρας, η Κύπρος αποτελεί τον πιο προσιτό προορισμό των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Η διαδικασία εγγραφής μιας Κυπριακής εταιρείας είναι εύκολη και με μικρό κόστος και σημαντικό είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης και διεύθυνσης της εταιρείας από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρακράτηση του φόρου στα μερίσματα στην Κύπρο είναι μηδενική και οι εταιρείες φορολογούνται με τον χαμηλό ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 12,5%.

Η Κυπριακή εταιρεία αποτελεί Ευρωπαϊκή εταιρεία και συμμετέχει ισότιμα και με κανόνες διαφάνειας στο παγκόσμιο εμπόριο καθώς και τιμολόγια και έγγραφα που εκδίδονται από τις Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ.