01
Ιάν

Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ανεπτυγμένο και οργανωμένο και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι ανεπτυγμένο και οργανωμένο και παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Η τάση που έχουν οι Ελληνικές εταιρείες να έχουν την έδρα τους σε κάποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνεχώς μεγαλώνει. Η Κύπρος θεωρείται μια χώρα που προσφέρει πλούσια φορολογικά κίνητρα και ευνοεί στο κάποιος να κάνει ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία θεωρείται μία από τις ιδανικότερες βάσεις για σύσταση εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων. Σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που επικρατεί στην Κύπρο, η συνολική επιβάρυνση του εργοδότη και του εργαζομένου είναι περίπου 20% .

Αντίστοιχα στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%. Ακόμα ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι 29%, ενώ στην Κύπρο αντίστοιχα βρίσκεται στο 12,5%.

Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι πολύ καλά ανεπτυγμένο και οργανωμένο, με έμπειρο και εξειδικευμένο τραπεζικό προσωπικό το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στις εταιρείες και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. Μπορούν και φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν τον δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και να έχουν e-banking και κάρτα αναλήψεων.

Η Κύπρος μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία μιας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και να δώσει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητα σε αυτή.

Το νομικό και φορολογικό σύστημα της Κύπρου, η πολιτική σταθερότητα της χώρας, η γεωγραφική θέση της και η εύκολη προσβασιμότητα σε αυτή, ο εταιρικός φόρος που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, το επίπεδο, η αξιοπιστία και το χαμηλότερο κόστος των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ακόμη πλήθος  από πλεονεκτήματα καθιστούν την Κύπρο πλήρως ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες για να δραστηριοποιηθεί κάποιος επαγγελματικά. Έχει καταφέρει να βγει από το μνημόνιο και να ξεπεράσει την κρίση σε όλους τους τομείς.

Το επίπεδο ζωής στην Κύπρο είναι αρκετά ανεβασμένο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εξαιρετικό κλίμα, ανεπτυγμένο αίσθημα φιλοξενίας και χαμηλή εγκληματικότητα και δεν είναι καθόλου τυχαίο που θεωρείται κέντρο παροχής ποιοτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το γεγονός ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κάνουν συνεχώς θετικές αναφορές και αξιολογήσεις. Η άνοδος των οικονομικών δεικτών, δείχνουν ότι η Κύπρος θεωρείται ένα αξιόπιστο κράτος με συγκριτικά πλεονεκτήματα, μία οικονομική δύναμη όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα Κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένα και βρίσκονται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας μπορεί να βοηθήσει μια ελληνική εταιρεία να αποκτήσει πρόσβαση στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα και να επωφεληθεί από τη συνεργασία με το άρτια καταρτισμένο σε χρηματοοικονομικά θέματα εργατικό δυναμικό της Κύπρου.