01
Απρ

Η Κύπρος μπορεί να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους

Η Κύπρος μπορεί να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους

Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, όπως είναι η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, η δυσκολία στις συναλλαγές λόγω των capital controls, η φορολογική αστάθεια και πολλά άλλα, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας στην αγορά και στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες ελληνικές εταιρείες να αναζητούν λύσεις για να κατορθώσουν να επιβιώσουν.

Η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο είναι σε πολύ καλό και ανοδικό επίπεδο και η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη είναι πολύ σημαντική. Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί για την χρήση και λειτουργία μιας αλλοδαπής εταιρείας, πολλοί Έλληνες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την ίδρυση μιας εταιρείας στο εξωτερικό. Η Κύπρος μπορεί να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και η εταιρεία να έχει πλέον έναν πολυεθνικό χαρακτήρα.

Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν σε άνοιγμα λογαριασμών σε ξένο συνάλλαγμα, επειδή υπάρχει ελευθερία στη διακίνηση ξένου συναλλάγματος, καθώς επίσης μπορούν να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε οποιοδήποτε νόμισμα και κατ’ επέκταση να κάνουν άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο. Υπάρχουν ακόμα οι περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό προχωρούν σε μεταφορά της έδρας της εταιρείας τους.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος σαν προορισμός για την σύσταση εταιρείας πηγάζουν από τον χαμηλό συντελεστή φορολογίας που επικρατεί στη χώρα ο οποίος είναι 12.5%, το δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, τα προτερήματα του Κυπριακού τραπεζικού απορρήτου για τους εταιρικούς λογαριασμούς

. Το αναπτυγμένο σύστημα υποδομών σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τον τραπεζικό τομέα, ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πιστωτικών καρτών, άνοιγμα προσωπικών λογαριασμών κλπ και η δυνατότητα ανάληψης οποιαδήποτε ποσού από την Ελλάδα.

Μία Κυπριακή εταιρεία είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι τα έσοδα από μερίσματα δεν υπόκεινται σε φορολογία και πολλά άλλα οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Η Κύπρος είναι μία χώρα με χαμηλή φορολογία στην οποία υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιχειρηματικών δομών και δυνατότητες για βελτιστοποίηση των φόρων καθώς και για ανωνυμία. Η σύσταση μιας εταιρείας στην Κύπρο περιλαμβάνει μια απλή και εύκολη διαδικασία, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρόνο.

Με συγκεκριμένες και σοβαρές κινήσεις, και πάντα στα πλαίσια του νόμου, μπορεί ένας επιχειρηματίας να αρχίσει να δραστηριοποιείτε σε ένα κράτος που μπορεί να του παρέχει σταθερότητα και επιχειρηματικό μέλλον για την εταιρεία του.

Η Κύπρος κατάφερε και ξεπέρασε τα οικονομικά προβλήματα που είχε και να θεωρείται αυτή την στιγμή ένας πολύ ελκυστικός φορολογικός προορισμός με δίκαιη φορολογία των κερδών για τις εταιρείες και τους επιχειρηματίες.