01
Ιούν

Η Κύπρος δημοφιλής προορισμός για δημιουργία εταιρειών στην Ευρώπη

Η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη είναι πολύ σημαντική και γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής για τη δημιουργία εταιρειών στην Ευρώπη μιας και παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων και φορολογικών απαλλαγών. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι Ευρωπαϊκές εταιρείες, με σύγχρονο φορολογικό σύστημα επίσημα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τις προσωπικές ανάγκες της επιχείρησης σας θα πρέπει να ενημερωθείτε για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, με γνώμονα πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και με σκοπό να οργανώσετε την επιχείρησή σας και να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη της εταιρείας σας, εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Για τη σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και απαιτείται να υπάρχει Γραμματέας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εθνικότητας και να διαμένει οπουδήποτε. Λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, σε συνδυασμό με την γεωγραφική της θέση και το γεγονός ότι υπάρχει μειωμένος συντελεστής φορολογίας ο οποίος ανέρχεται στο 12.5%, ενώ δεν υπάρχει φορολογία επί των μερισμάτων, η Κύπρος αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για τον απεγκλωβισμό των επιχειρηματιών από τα προβλήματα χρηματοδότησης και διεκπεραίωσης των καθημερινών συναλλαγών που υπάρχουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η επιβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν να αντιμετωπίσουν τα capital controls, την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%, την έλλειψη ρευστότητας και πολλά άλλα προβλήματα. Το γεγονός αυτό καθιστά την Κύπρο έναν πολύ ελκυστικό φορολογικό προορισμό για σύσταση εταιρειών. Οι Κυπριακές εταιρείες είναι δημοφιλείς στην Ελλάδα για τον λόγο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Κύπρος έχει έρθει σε συμφωνία με πάνω από 45 χώρες με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολογίας, έχει αναπτυγμένο τραπεζικό σύστημα, έχει χαμηλό φορολογικό συντελεστή 12,5%, φορολογικές απαλλαγές στην περίπτωση αναδιάρθρωσης μίας επιχείρησης, προστασία και εχεμύθεια του ιδιοκτήτη και της ταυτότητας του εάν το επιθυμεί και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Γι αυτό και αποτελεί ένα από τα καλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα. Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να συσταθούν σε μικρό χρονικό διάστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή και για επενδυτικούς σκοπούς. Είναι πολλοί οι επιχειρηματίες που επιλέγουν να μεταφέρουν την έδρα της επιχείρησης τους στην Κύπρο, ή να εγγράψουν μία παράλληλη ή μία θυγατρική ή και μια νέα εταιρεία ανάλογα τον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους. Αποτελεί μία λύση που επιτρέπει στους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεχίσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες τους και να αυξήσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους.