01
Σεπ

Η Κύπρος στις πρώτες θέσεις στους Έλληνες που θέλουν να συστήσουν μια εταιρεία στο εξωτερικό

Η Κύπρος στις πρώτες θέσεις στους Έλληνες που θέλουν να συστήσουν μια εταιρεία στο εξωτερικό

Η Κυπριακή Κυβέρνηση για να προσελκύσει εταιρείες και επιχειρηματίες με σκοπό να ιδρύσουν εκεί τις εταιρείες τους, έχει δώσει αρκετά κίνητρα και έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα απλή, γρήγορη και ελαστική διαδικασία εγγραφής των Κυπριακών εταιρειών. Τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για τη σύσταση μίας Κυπριακής εταιρείας είναι απλά και εξαρτώνται πάντα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εκάστοτε επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία κάθε Κυπριακή εταιρεία απαιτείται να έχει ένα γραμματέα, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος και θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία και να εκτελεί όλες τις υποθέσεις που μπορεί να προκύψουν με υπηρεσίες στην Κύπρο.

Πριν εγγραφεί μια Κυπριακή εταιρεία θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η ονομασία της, είτε με Ελληνικούς είτε με Αγγλικούς χαρακτήρες. Καλό θα ήταν να επιλεγούν και να σταλούν προς έγκριση δύο ή τρία διαφορετικά ονόματα της υπό σύσταση εταιρείας.

Μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγραφής, η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να μεριμνήσει για κάποια άλλα θέματα όπως είναι το άνοιγμα των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, η έγκριση της σφραγίδας της εταιρείας, ο διορισμός του γραμματέα, κλπ.

Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο να έχετε εταιρία στη Βουλγαρία. Μπορούν και φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό χωρίς την ύπαρξη περιορισμού ποσού που ισχύει στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η καλή και σταθερή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα έχει φέρει πλέον την Κύπρο στις πρώτες θέσεις στους Ευρωπαίους και ειδικά τους Έλληνες που θέλουν να συστήσουν μια εταιρεία στο εξωτερικό.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα που παρουσιάζει η Κύπρος σε σχέση με άλλες χώρες είναι ότι αν επιχειρηματίες το επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι στα επίσημα αρχεία, κάνοντας χρήση των εμπιστευματοδόχων μετόχων (nominee). Το διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες που έχει αναπτυχθεί στην Κύπρο, προσφέρει στις επιχειρήσεις πολλές δυνατότητες για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό.

Η Κυπριακή εταιρεία είναι εγχώρια Κυπριακή εταιρεία και την διέπουν οι νόμοι της Κυπριακής δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θεωρείται off shore (υπεράκτια) εταιρεία. Ο εταιρικός φόρος που πληρώνει η Κυπριακή εταιρεία είναι στο 12,5% ετησίως στα καθαρά κέρδη της, ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Κάθε Κυπριακή εταιρεία υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε χρόνο οικονομική κατάσταση και να εφαρμόζει όλα τα λογιστικά πρότυπα όπως αυτά προβλέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία.

Έχει αποδειχτεί ότι η χώρα τις Κύπρου παρέχει πολύ καλές λύσεις στα νομικά ή άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί και η ίδρυση μιας διεθνής Κυπριακής εταιρείας θα μπορούσε να αποδειχθεί μια επικερδής επαγγελματική απόφαση.