01
Μαΐ

Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιχειρηματικές δράσεις

Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιχειρηματικές δράσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους, αλλά και στο να βρίσκουν νόμιμους τρόπους για να μειώσουν τις φορολογικές εισφορές τους. Η Κύπρος σαν κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα αναφορικά με την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Η σύσταση μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι δημοφιλής στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιχειρηματικές δράσεις. Η χαμηλότερη εταιρική φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην Κύπρο και είναι στο 12,5% επί των καθαρών κερδών.

Ένα μεγάλο φάσμα πλεονεκτημάτων προσφέρονται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί. Κάποια από αυτά είναι ότι τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας), η σταθερότερη και χαμηλότερη φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι στο 12,5% και 0% επί των μερισμάτων,  το ότι έχει συνάψει συμβάσεις απαλλαγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες (πάνω από 46, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Το τραπεζικό σύστημα της είναι αποτελεσματικό και σύγχρονο με εξειδικευμένους υπαλλήλους τραπεζών οι οποίοι μπορούν να δίνουν λύση στα διάφορα προβλήματα του επιχειρηματία, τα λογιστικά και νομικά έξοδα είναι ιδιαίτερα χαμηλότερα σε σχέση με τις ανάλογες Ελληνικές υπηρεσίες.

Υπάρχει τραπεζικό απόρρητο για τους εταιρικούς λογαριασμούς, η εταιρείας θα αποκτήσει ένα παγκόσμιο προφίλ και πολλά άλλα οφέλη τα οποία κάνουν τους επιχειρηματίες να αισθάνονται ασφάλεια και καλύτερη δυναμική για τις επιχειρήσεις τους.

Οι Κυπριακές ΕΠΕ (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) με μετοχές έχουν ομοιότητες με τις αντίστοιχες ελληνικές ΕΠΕ, στις οποίες οι εταίροι ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού των μεριδίων, που κατέχουν. Εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Κυπριακής εταιρείας, ακολουθείται μια διαδικασία σύμφωνη με τους νόμους που διέπουν τη χώρα, η οποία είναι εύκολη και ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με σκοπό πάντα να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες ώστε να έχουν ανάπτυξη, κέρδος και ουσιαστικά κίνητρα στις εταιρείες τους.

Κάθε συναλλαγή με μία Κυπριακή εταιρία αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για το εισόδημα που κέρδισαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό (φορολογικός κάτοικος Κύπρου θεωρείται το άτομο που παραμένει στην Κύπρο για 183 ημέρες στο φορολογικό έτος). Οι μη κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που απέκτησαν από Κυπριακές πηγές.

Η φορολογική νομοθεσία που διέπει την Κύπρο είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη). Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να σχεδιάσουν προσεχτικά το επόμενο κατάλληλο επαγγελματικό τους βήμα, ώστε να βοηθήσουν στην αύξηση του κέρδους και στην ανάπτυξη των εταιρειών τους.