mycompanyfinance_logo

european-union ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ)

Η Ομόρρυθμη Εταιρεία – ΟΕ αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι μέτοχοι – εταίροι αλλά και το ίδιο το νομικό πρόσωπο, έχουν απεριόριστη ευθύνη ως προς τα εταιρικά χρέη και τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις, ακόμα και μέχρι την ατομική τους προσωπική περιουσία. Η ΟΕ για να μπορέσει να σχηματιστεί θέλει το ελάχιστο 2 εταίρους – μετόχους, όπου μπορούν και οι 2 να είναι παράλληλα και διαχειριστές ή ένας εκ των 2.

Η My Company Finance, με το άρτια οργανωμένο και έμπειρο προσωπικό τόσο σε νομικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο, σας παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση εταιρείας ΟΕ (Ομόρρυθμης Εταιρείας) με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση σας.

12 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεται για το νομικό πρόσωπο της Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ):

 1. Η έναρξη της εταιρείας γίνεται σε διάστημα έως 7 ημερών στο ΓΕΜΗ, υπηρεσία μιας στάσης
 2. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι 1 ευρώ
 3. Υποχρέωση ασφάλειας στον ΕΦΚΑ, έχουν όλοι οι μέτοχοι και το ύψος των ασφαλιστικών τους εισφορών καθορίζεται σύμφωνα με το ποσοστό που έχουν στην εταιρεία αναλογικά με τα κέρδη της εταιρείας
 4. Πρέπει να υπάρχει καταστατικό το οποίο συντάσσεται και προβλέπει τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας, τον ορισμό του διαχειριστή και την άσκηση της διοίκησης της εταιρείας αλλά και περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας καθώς και την διάρκεια ζωής της ( Η νομική μας υπηρεσία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την όλη διαδικασία σύνταξης του καταστατικού το οποίο προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα)
 5. Η ΟΕ διαθέτει Β’ κατηγορίας βιβλία έως τον ετήσιο τζίρο του 1.5 εκατομμυρίου ευρώ. Μόλις το υπερβεί τότε αυτόματα εγγράφεται στα Γ’ κατηγορίας βιβλία
 6. Προσφέρει σοβαρή εικόνα ως προς τους προμηθευτές και τις τράπεζες, λόγω της νομικής της μορφής που δείχνει την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας
 7. Μέτοχος σε μια ΟΕ μπορεί να είναι και ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μπορεί να είναι και αλλοδαπό),
 8. Έχει τέλος επιτηδεύματος 1.000 ευρώ ανά έτος.
 9. Τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται με 28%. Επίσης έχει, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα, προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά στο 100%.
 10. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΕ διαιρείται σε μερίδια
 11. Ως διαχειριστής εταιρείας μπορεί να οριστεί και φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέτοχος στην εταιρεία.
 12. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία

Η My Company Finance, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έναρξης και ίδρυσης της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν της όλα τα δεδομένα ανά περίπτωση για τον εκάστοτε πελάτη και θέτοντας ένα σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα δικά του δεδομένα και ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται, μετά την ανάθεση των εργασιών για την έναρξη εταιρείας ΟΕ – Ομόρρυθμης εταιρείας, με σκοπό να γίνει σωστά η σύσταση της εταιρείας, είναι να μας αφιερώσετε 2 ώρες για να καταγράψουμε τις ανάγκες σας για την δημιουργία του καταστατικού ( αυτό συνίσταται σε περιπτώσεις που υπάρχουν ιδιαίτερη παράμετροι ) και να εξουσιοδοτήσετε την My Company Finance για όλες τις διαδικασίες. Στο τέλος όλης της διαδικασίας λαμβάνεται ολοκληρωμένο το αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για να έχετε όλα τα δεδομένα συγκεντρωμένα καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας σας.
Στην συνέχεια η My Company Finance, εφόσον το επιλέξετε, μπορεί να αναλάβει την λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σας καθώς και την συμβουλευτική καθοδήγηση της. Λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας στην λογιστική υποστήριξη μπορείτε να βρείτε στο link ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την My Company Finance Και να ζητήστε ραντεβού για να δούμε αναλυτικά όλα τα δεδομένα και τις απορίες που έχετε.


Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες από κοντά.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 231557 Θεσσαλονίκη, 211 8005012 Αθήνα
Και στο e–mail: [email protected]


Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μοχλό πίεσης και παρακίνησης στον οποιοδήποτε με σκοπό την αποφυγή των επιμέρους νόμων ανά κράτος, παρά μόνο συμβουλευτικά κείμενα – άρθρα για ενημέρωσή τους.


Skip to content