20
Φεβ

Παγίδες και κίνδυνοι κατά τη σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνέχεια ακούμε για την νέα μόδα των επιχειρήσεων αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών, για μεταφορά της δραστηριότητας τους στη γειτονική Βουλγαρία. Οι λόγοι πολλοί και πλέον γνωστοί σε όλους, το θέμα είναι όμως οι κίνδυνοι που υπάρχουν και όχι σε επίπεδο θεωρίας αλλά απλής εφαρμογής του νόμου ανάλογα με την φορολογική κατοικία του καθενός.

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου λοιπόν είναι να αναλυθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν πριν αλλά και κυρίως μετά την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλη η επιχειρηματική κοινότητα, μεταξύ των οποίων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τα περίφημα μπλοκάκια, αλλά και οι λοιπές επιχειρήσεις, βιώνουν την οδυνηρή κατάσταση με τα σκληρά φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα. Μια από τις πιο διαφημισμένες λύσεις , είναι η σύσταση για Βουλγάρικη εταιρεία. Η διέξοδος αυτή είναι απλή, άμεση και οικονομική και σε πρώτο χρόνο μάλιστα και πάρα πολύ επικερδής. Απλά για να κατανοήσουμε τα δεδομένα στη Βουλγαρία είναι 10% ο εταιρικός φόρος, 5% ο φόρος μερίσματος και περίπου 65€ τον μήνα για το διαχειριστή μόνο της εταιρείας (και όχι των υπόλοιπων μελών) οι ασφαλιστικές εισφορές του αντίστοιχου ΟΑΕΕ που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα νούμερα είναι διαφορετικά και αντιαναπτυξιακά, 29% φόρος στα εταιρικά κέρδη, 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά (+29% δηλαδή), 27% οι ασφαλιστικές εισφορές επί των κερδών βάση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που έχει ψηφιστεί, έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος. Συνολικά δηλαδή χοντρικά 70%.

Η σύσταση μια εταιρείας στη Βουλγαρία , παρομοιάζεται με γη της επαγγελίας, με πάσης φύσεως γραφεία να διαφημίζουν αθρόα τις συγκεκριμένες υπηρεσίες δίνοντας εξευτελιστικά κοστολόγια για την ίδρυση και την λογιστική υποστήριξη.

Σε αυτό το σημείο ,είναι και το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Καμία ίδρυση εταιρείας δεν μπορεί να κοστίζει τόσο λίγα χρήματα και να περιλαμβάνει ένα σωστό καταστατικό και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για την εγγραφή στο VAT και VIES και μάλιστα με νόμιμο τρόπο , λόγω των παραβόλων που πρέπει να πληρωθούν , των διαδικασιών αλλά και των εργατοωρών. Οπότε πρέπει να ενημερώνεστε τι «αγοράζετε» και τι οφείλουν να σας παραδώσουν για το τόσο χαμηλό χρηματικό ποσό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να διασταυρώσετε το κατά πόσο ποιοτικές υπηρεσίες σας παρέχουν στην πράξη για την λογιστική υποστήριξη στη Βουλγαρία και το κατά πόσο σας ενημερώνουν για την πλήρη πραγματικότητα για τα τελικά χρηματικά ποσά και τις υποχρεώσεις σας .

Φυσικά πολύ σημαντικό , και για το περιεχόμενο του παρακάτω κείμενο του άρθρου , είναι κατά πόσο μπορούν να σας προστατεύσουν και να σας βοηθήσουν στρατηγικά και επαγγελματικά να δημιουργήσετε την νέα σας δραστηριότητα, μην ξεχνώντας ότι η φορολογική σας κατοικία ως φυσικά πρόσωπα είναι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κάθε μέρα κλείνουν 30 επιχειρήσεις και άλλοι τόσοι κάνουν διακοπή επαγγέλματος, ενώ παράλληλα στα 2 κράτη (Κύπρος – Βουλγαρία) ημερησίως ιδρύονται 50 επιχειρήσεις.

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, όμως η σύσταση μιας εταιρείας στο εξωτερικό, δεν αποτελεί τη σωτήρια επιλογή, αν δεν πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν την Ελληνική νομοθεσία, η οποία συνδέεται άρρηκτα στην περίπτωση που ο μέτοχος/μέτοχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, άρα το παγκόσμιο ατομικό τους εισόδημα είναι στην Ελλάδα.

Όλοι πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις παρακάτω διατάξεις:

Δυνατότητα αμφισβήτησης της χώρας φορολόγησης (φορολογική κατοικία)

Το τοπίο σε σχέση με τη φορολογική κατοικία μίας αλλοδαπής εταιρείας (Βουλγαρίας ), είναι ομιχλώδες. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω όροι:

– Έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο,

– Η καταστατική έδρα του βρίσκεται στην Ελλάδα ή

– Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα

Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις δεν πληρούνται στην περίπτωση μίας αλλοδαπής εταιρείας, αλλά η τρίτη προϋπόθεση χρειάζεται να αναλυθεί περισσότερο, για το λόγο αυτό παραθέτονται τα παρακάτω τα οποία προέρχονται από την παράγραφο του ν. 4172/2013.

Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Πραγματική έδρα με μισθωτήριο συμβόλαιο (να περιέχει όλα τα πάγια) και να είναι ανεξάρτητος χώρος , και όχι virtual (εικονικό) γραφείο με συστέγαση με άλλες εταιρείες σε κοινό χώρο

β) τον τόπο που λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις και ασκείται η καθημερινή διοίκηση της εταιρείας

γ) τον τόπο που πραγματοποιείται η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας

δ) τον τόπο που τηρούνται τα βιβλία και φορολογικά στοιχεία της εταιρείας,

ε) τον τόπο που συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο, ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,

στ) τον τόπο κατοικίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω μπορεί να συνεκτιμάται και ο τόπος κατοικίας της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι Ελληνικές φορολογικές αρχές διαθέτουν τα απαραίτητα νομικά όπλα, ώστε να χαρακτηρίσουν μία αλλοδαπή εταιρεία ως φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και κατόπιν να κληθεί να φορολογηθεί στην Ελλάδα για το αποκτηθέν εισόδημά της στην αλλοδαπή (άρθρο 3 του ν. 4172/2013). Σε μία τέτοια περίπτωση η φορολογική αρχή της αλλοδαπής εταιρείας δεν έχει κανένα λόγο να διεκδικήσει την εκάστοτε Ελληνικών συμφερόντων αλλοδαπή εταιρεία ως φορολογικό της κάτοικο, με δεδομένο ότι εισπράττει τον εταιρικό φόρο που αναλογεί (10% για Βουλγαρία ), ενώ συγχρόνως η Ελληνική φορολογική αρχή αξιώνει τη διαφορά από τον ελληνικό εταιρικό φόρο (29%) και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά και ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα τα όσα προαναφέραμε συνδέονται άρρηκτα και άμεσα και με τον φόρο μερίσματος , στην περίπτωση που δηλωθούν τα διανεμόμενα μερίσματα στην Ελλάδα , από την αλλοδαπή δραστηριότητα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πραγματική έδρα και άσκηση της δραστηριότητας μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για την Βουλγαρία το 10% ( διαφορά στο φόρο μερίσματος , καθώς είναι 15% Ελλάδος με 5% στη Βουλγαρία )

Παγκόσμιο ατομικό εισόδημα φυσικών προσώπων

Πολλοί Έλληνες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ως φυσικά πρόσωπα, έχουν επιλέξει την μεταβολή του παγκόσμιου εισοδήματος τους, δηλαδή τη γνωστή αλλαγή φορολογικής κατοικίας και την εγγραφή τους στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Συνεπώς, κάνοντας αυτή τη διαδικασία φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που παράγουν στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό (όπως μερίσματα, κέρδη, τόκοι κλπ).

Οι κύριες προϋποθέσεις για να ορίζεται κάποιος ως κάτοικος εξωτερικού, περιλαμβάνουν τη διαμονή του στο εξωτερικό, για διάστημα άνω των 183 ημερών ετησίως ( με μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της καθημερινής του διαμονής) , όπως επίσης και την ύπαρξη οικονομικών και ζωτικών συμφερόντων στην αλλοδαπή χώρα. Επίσης ανάλογα την περίπτωση του κάθε φυσικού προσώπου , υπάρχουν και κάποια ακόμα δεδομένα τα οποία πρέπει να αναλυθούν. Όταν παρουσιαστεί αντίφαση μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της φορολογικής εικόνας, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ζήτημα εικονικότητας. Πιο συγκεκριμένα, αν αποφασιστεί να ελεγχθεί ένα ΑΦΜ (ατομικό), ενός κατοίκου εξωτερικού και αποδειχθεί όμως ότι διαμένει ή ότι η οικογενειακή του εστία διατηρείται στην Ελλάδα, θα κληθεί να δηλώσει αναδρομικά το παγκόσμιο εισόδημά που απέκτησε στο εξωτερικό στην Ελλάδα και να επιβαρυνθεί με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που αναλογούν για το σύνολο των ετών και παράλληλα και των ασφαλιστικών του εισφορών.

Για τη φορολογική κατοικία απαιτείται πραγματικός μισθωμένος χώρος ως έδρα-σπίτι με μισθωτήριο συμβόλαιο και όχι παραχωρητήριο.

Έλεγχοι και εκτεταμένη έρευνα αλλά και αντιμετώπιση από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές

Έχοντας γνώση την τρομερή έκρηξη που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη μετεγκατάσταση εταιρειών και επαγγελματιών στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Βουλγαρία , οι αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασία ελέγχων για το αν και κατά πόσο οι εταιρείες που δημιουργήθηκαν είναι πραγματικές και δεν αποτελούν μια επίπλαστη κατάσταση με σκοπό την φοροδιαφυγή και την αποφυγή πληρωμής του ΦΠΑ που αποδίδεται στο ελληνικό κράτος. Είναι δεδομένο ότι όλες οι συναλλαγές με αλλοδαπές εταιρείες θα βρεθούν υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων προς έλεγχο και αυτό μπορεί να αφορά οικονομικές συναλλαγές, κινήσεις κεφαλαίων, αλλαγές φορολογικής κατοικίας και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να έχουν παρατηρηθεί.

Βέβαια σε αυτό το σημείο , πρέπει να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. ΔΕΝ είναι παράνομο να κατέχει κάποιος αλλοδαπή εταιρεία ή να είναι μέτοχος της , αρκεί να συμβαδίζει με τον νόμο και τα χρήματα να προέρχονται από νόμιμες πηγές εισοδημάτων και να φορολογούνται.

Συνεπώς, όλοι όσοι έχουν αλλοδαπή εταιρεία ή πρόκειται να προχωρήσουν στην ίδρυση ή σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο, πρέπει να το κάνουν σωστά και σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες και με ότι ορίζει ο νόμος . Πρέπει να απευθυνθούν σε καταρτισμένους συμβούλους με εμπειρία και τεχνογνωσία τα οποία διακατέχονται επίσης από εχεμύθεια και επαγγελματισμό και μπορούν να γεφυρώσουν τα διαφορετικά φορολογικά δεδομένα των αλλοδαπών χωρών ( Κύπρος και Βουλγαρία ) με την Ελλάδα.

Η εταιρεία My Company Finance , προσφέρει την λύση της πραγματικής έδρας σε δικό σας χώρο για την εταιρεία σας με σκοπό να αναπτύξετε την υφιστάμενη δραστηριότητα σας στη Βουλγαρία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία My Company Finance για να δούμε διεξοδικά λύσεις και συγκεκριμένες για την υφιστάμενη σας κατάσταση ή για την έναρξη νέας εταιρείας με σωστό , νόμιμο και κυρίως εχέμυθο τρόπο

Θεσσαλονίκη: 2310231557
Αθήνα: 2118005012


Πηγή: Thestival.gr