ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Πότε τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός General Data Protection Regulation (GDPR);

Ο κανονισμός General Data Protection Regulation (GDPR) εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ΕΕ τον Απρίλιο του 2016. Ο κανονισμός GDPR θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018.

2) Ποιους επηρεάζει το GDPR;

Το GDPR δεν ισχύει μόνο για οργανισμούς εγκατεστημένους εντός της ΕΕ, αλλά θα ισχύει και για οργανισμούς που βρίσκονται εκτός της ΕΕ εάν προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες ή καταγράφουν τη συμπεριφορά των υποκειμένων των δεδομένων της ΕΕ. Εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται και κατέχουν τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας της εταιρείας.

3) Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά φυσικό πρόσωπο ή «υποκείμενο δεδομένων», που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση αναγνώριση του ατόμου. Μπορεί να είναι οτιδήποτε από όνομα, φωτογραφία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία τράπεζας, αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιατρικές πληροφορίες ή διεύθυνση IP υπολογιστή.

 1. Στοιχεία Ταυτότητας Φυσικού Προσώπου:
 • Πολιτιστική ταυτότητα
 • Ιατρικές πληροφορίες
 • Φυσικές, φυσιολογικές ή γενετικές πληροφορίες
 • Αδεια οδήγησης
 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ή ισοδύναμο)
 • Εθνική ταυτότητα
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός κινητού
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση εργασίας
 • Διεύθυνση σπιτιού
 • Ονομα
 1. Χρηματο-οικονομικά Στοιχεία
 • Στοιχεία τραπεζών / αριθμοί λογαριασμού
 • Αριθμός φορολογικού αρχείου
 • Αριθμοί πιστωτικών / χρεωστικών καρτών
 • Δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα / μέσα
 1. Ηλεκτρονικά Μέσα
 • Διεύθυνση IP (περιοχή της ΕΕ)
 • Θέση / δεδομένα GPS
 • Cookies

4) Θέματα δεδομένων κάτω από την ηλικία των 16 ετών;

Η γονική συναίνεση θα απαιτείται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να νομοθετούν για χαμηλότερη ηλικία συγκατάθεσης αλλά σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεση δεν θα είναι κάτω από την ηλικία των 13 ετών.

5) Πρέπει η επιχείρησή μου να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO);

Οι ΥΠΔ πρέπει να διορίζονται στην περίπτωση:

 1. δημόσιων αρχών,
 2. οργανισμών που ασκούν συστηματική παρακολούθηση μεγάλης κλίμακας, ή
 3. οργανισμών που ασχολούνται με την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ευρεία κλίμακα (άρθρο 37). Εάν ο οργανισμός σας δεν εμπίπτει σε μία από αυτές τις κατηγορίες, τότε δεν χρειάζεται να διορίσετε έναν ΥΠΔ.

6) Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7) Ποιος είναι ο εκτελών την επεξεργασία;

Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας.

Σχετικά Άρθρα