11
Μαΐ

Συμβουλές για μία επιτυχημένη σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό

Είναι απλό, εύκολο και όχι κοστοβόρο να συστήσει κάποιος μια εταιρία, οποιασδήποτε μορφής επιλέξει, στη Βουλγαρία καθώς επίσης και να ανοίξει εταιρικό ή και προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό εκμεταλλεύοντας όλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χώρα της Βουλγαρίας. Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χώρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και λογικό είναι πλήθος επιχειρήσεων από την Ελλάδα να καταφεύγουν μαζικά στη Βουλγαρία για να κάνουν ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία.

Είναι εξαιρετικά μεγάλος ο αριθμός των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητας και το μέγεθός τους, που έχουν μεταφέρει είτε κομμάτι, είτε τη συνολική δραστηριότητά τους στη Βουλγαρία κάνοντας χρήση των φορολογικών και όχι μόνο πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η χώρα. Η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία αποτελεί ιδανική επιλογή και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, eshop.

H διαδικασία σύστασης και λειτουργίας μιας βουλγάρικης εταιρείας είναι νόμιμη, εύκολη και συμφέρουσα επιλογή. Τα παραστατικά που εκδίδονται από εταιρείες της Βουλγαρίας είναι αναγνωρισμένα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φορολογία είναι εξαιρετικά χαμηλή στα 10% ο εταιρικός φόρος. Ο κατώτερος μισθός είναι περίπου στο 180 ευρώ και το τραπεζικό σύστημα της χώρας ιδιαίτερα σταθερό και απλουστευμένο.

Είναι κοινό μυστικό ότι πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων, εργοστάσια και βιοτεχνίες, κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα, έχουν μεταφέρει στις δραστηριότητές τους στη Βουλγαρία κάνοντας χρήση του φτηνού εργατικού δυναμικού, της φορολογίας που βρίσκεται στο 10%, του φόρου μερισμάτων στο 5%, την δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών σε επόμενη χρήση μέχρι και πέντε έτη, καθώς και το σημαντικό γεγονός ότι οι Βουλγαρικές εταιρείες είναι αναγνωρισμένες σε διεθνή επίπεδο. Οι περισσότερες μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν υποκαταστήματα στη Βουλγαρία καθώς και κάποιες από τις τράπεζες του εξωτερικού. Η ασφάλιση ενός επιχειρηματία στη Βουλγαρία σε ένα αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα όπως τους ελληνικούς έχει πολύ μικρότερο κόστος και τα χρόνια ασφάλισης μετράνε κανονικά σαν χρόνια συντάξιμα.